[Blogger] TẠO WIDGET RECENT COMMENT VỚI AVATAR BO TRÒN
lúc 2 bình luận
Nếu bạn có thắc mắc thì liên hệ Admin để cùng trao đổi, học hỏi và nhận nhiều bài viết hay, hữu ích nhé!
[Blogger] TẠO WIDGET RECENT COMMENT VỚI AVATAR BO TRÒN
Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với blog của tôi. Hôm nay mình sẽ share các bạn :v 1 thứ mà mình đã từng edit thử và thấy cũng rất được nên share nhé, cái này là edit từ code mà BSW cũng đã share rồi nên là các bạn đừng nói mình chôm hay gì nhé, có nguồn gốc cả :3
Các bước thực hiện : 
Bước 1. Vào phần Bố cục, tạo một widget HTML/Javascript.
Bước 2. Dán toàn bộ code này vào:
<style>
.comment-info2 {clear: both; width: 100%; float: left; margin: 0 0 15px; }
.comment-info2 .left {background: #dedede; padding: 3px 15px; border-radius: 100px; display: block; text-transform: uppercase; font: 400 12px Roboto;}
.comment-info2 .right a {font: 500 12px Roboto,sans-serif; text-transform: uppercase; background: #dedede; padding: 3px 15px; box-sizing: border-box; display: block; border-radius: 100px;}
.comment-info2 .right a:hover {opacity: .8}
ul.idbcomments{list-style:none;margin:0;padding:0}.idbcomments li{display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;border-bottom:0!important;word-break:break-all;padding:0 0 7px!important}.idbcomments li .avatarImage{float:left;margin-right:12px;position:relative;overflow:hidden}.idbcomments li img{border-radius:100%;position:relative;overflow:hidden;display:block;width:45px;height:45px}.idbcomments li a{font-weight:700}.idbcomments li span{color: #666; display: block; background: #dedede; padding: 10px;border-radius: 3px;display: -webkit-box;overflow: hidden-webkit-line-clamp: 1;-webkit-box-orient: vertical;text-overflow: ellipsis;line-height: 2.1;}.idbcomments li span:hover{background:#ccc}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// Recent Comments
function idbcomments(a) {
var e;
e = '<ul class="idbcomments">';
for (var t = 0; numComments > t; t++) {
var r, o, n, i;
if (t == a.feed.entry.length) break;
e += "<li>";
for (var d = a.feed.entry[t], s = 0; s < d.link.length; s++) "alternate" == d.link[s].rel && (r = d.link[s].href);
for (var l = 0; l < d.author.length; l++) o = d.author[l].name.$t, n = d.author[l].gd$image.src;
n = -1 != n.indexOf("/s1600/") ? n.replace("/s1600/", "/s" + avatarSize + "-c/") : -1 != n.indexOf("/s220/") ? n.replace("/s220/", "/s" + avatarSize + "-c/") : -1 != n.indexOf("/s512-c/") && 0 != n.indexOf("https:") ? "https:" + n.replace("/s512-c/", "/s" + avatarSize + "-c/") : -1 != n.indexOf("blogblog.com/img/b16-rounded.gif") ? "https://1.bp.blogspot.com/-7bkcAKdpGXI/UrbyQRqvSKI/AAAAAAAAFmI/oBv_yMeYnMQ/s" + avatarSize + "/blogger.png" : -1 != n.indexOf("blogblog.com/img/openid16-rounded.gif") ? "https://2.bp.blogspot.com/-VgnInuIUKBU/UrbzyXTYWRI/AAAAAAAAFmU/3f_Vfj3TI6A/s" + avatarSize + "/openid.png" : -1 != n.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif") ? -1 != defaultAvatar.indexOf("gravatar.com") ? defaultAvatar + "&s=" + avatarSize : defaultAvatar : n, 1 == showAvatar && (i = 1 == roundAvatar ? "avatarRound" : "", e += '<div class="avatarImage ' + i + '"><a title="Truy cập đến bình luận đó" href="' + r + '"><img class="' + i + '" src="' + n + '" alt="' + o + '" width="' + avatarSize + '" height="' + avatarSize + '"/></a></div>'), e += '<a style="display:none" href="' + r + '">' + o + "</a>";
var A = d.content.$t,
v = A.replace(/(<([^>]+)>)/gi, "");
"" != v && v.length > characters ? (v = v.substring(0, characters), v += "…", 1 == showMorelink && (v += '<a href="' + r + '">' + moreLinktext + "</a>")) : v = v, e += "<span>" + v + "</span>", e += "</li>"
}
e += "</ul>";
var c = "";
0 == hideCredits && (c = "display:block;"), e += "", document.write(e)
}
var numComments = 5,
showAvatar = !0,
avatarSize = 42,
roundAvatar = !0,
characters = 30,
showMorelink = !1,
defaultAvatar = "https://4.bp.blogspot.com/-jmA-qIOJIFU/WfgKSYnhm5I/AAAAAAAAABQ/ElEIBlHd31gISODb3GlA9Z_JPRKiSzvYQCLcBGAs/s35/Logo-Bac-Si-Windows.png",
hideCredits = !0,
numComments = numComments || 5,
avatarSize = avatarSize || 60,
characters = characters || 25,
defaultAvatar = defaultAvatar || "https://4.bp.blogspot.com/-jmA-qIOJIFU/WfgKSYnhm5I/AAAAAAAAABQ/ElEIBlHd31gISODb3GlA9Z_JPRKiSzvYQCLcBGAs/s35/Logo-Bac-Si-Windows.png",
moreLinktext = moreLinktext || " More »",
showAvatar = "undefined" == typeof showAvatar ? !0 : showAvatar,
showMorelink = "undefined" == typeof showMorelink ? !1 : showMorelink,
roundAvatar = "undefined" == typeof roundAvatar ? !0 : roundAvatar,
hideCredits = "undefined" == typeof hideCredits ? !1 : roundAvatar;
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&callback=idbcomments"></script>
<div class='comment-info2'>
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function totalPosts(json){document.getElementById('Stats1_totalPosts').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};function totalComments(json){document.getElementById('Stats1_totalComments').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalPosts\"><\/script><script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalComments\"><\/script>');
//]]>
</script>
Bước 3. Nhớ chỉnh lại một số thông số để phù hợp với blog của bạn.

BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT (2)

avatar
Tiểu Bảo Blog

giống của bsw v :v ?

TRẢ LỜI
avatar
Trịnh Đăng An

của bsw

TRẢ LỜI

THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.