[TUT] Mở khóa facebook dạng FAQ (Mạo danh)
/ lúc / 0 bình luận
Nếu bạn có thắc mắc thì liên hệ Admin để cùng trao đổi, học hỏi và nhận nhiều bài viết hay, hữu ích nhé!
Để có thể thực hiện được thủ thuật này các bạn cần có 1 CMND thực nhé.

[TUT] Mở khóa facebook dạng FAQ (Mạo danh)

Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :

►Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Dòng (additional info) thì điền cái này vào:
Ngôn ngữ tiếng Hàn:
나는 팀이 입증 된 형태로이 계정의 잠금을 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 할 우리의
Hoặc
Ngôn ngữ Tiếng Anh:
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
►Link 2 : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Dòng (additional info) thì điền cái này vào:
Ngôn ngữ tiếng Hàn:
 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지만, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을 해제하기 위해이 편지를 고려해야 할 것으로 예상 뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하기 때문에
Hoặc
Ngôn ngữ Tiếng Anh:
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

►Link 3 : https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
Ngôn ngữ tiếng Hàn:
안녕하세요 팀 페이스 북이 내 검증 된 템플릿이며, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장 기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 할 수 있습니다. 페이스 북 몽 팀은 검토 및 잠금 해제!
이메일 : (Email của bạn )
계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
생일 : (Ngày sinh của bạn )
여권에 내 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn
나는 계정을 잠금 해제 고려하는 팀을 예상, 페이스 북 팀은 감사의 말씀을 전합니다

Ngôn ngữ tiếng Anh
Hi Facebook Team,I wish that Facebook will reactivate your account. My account insists does not violate the terms of the Facebook Team has put out. I think because of the confusion so my account is locked. I pledge to use Facebook correctly with the Facebook Team set off.
My name: Tên Thật,Để Dạng Không Dấu,In Hoa..Ví Dụ: MINH DEP TRAI
Date of birth: Ngày Tháng Năm Sinh=Tiếng Anh Ví Dụ: April 09, 1986
Full Link :  Nhập Link Facebook Bạn Bị Die
Email subscription Facebook:  Nhập Mail của bạn
Thanks Facebook Team.

Done. Việc còn lại là ngồi hóng tài khoản của bạn sẽ được mở lại trong vòng 12-48h, tỷ lệ thành công đến 80%. Chúc các bạn thành công.

THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.